Microcredentials zijn digitale certificaten waarmee je kunt aantonen dat je bepaalde vaardigheden of kennis hebt. Microcredentials zijn beveiligd en te verifiëren door toekomstige werkgevers. Ze worden op een veilige plek opgeslagen en je kunt ze makkelijk aan werkgevers laten zien of op jouw LinkedIn-pagina tonen. Een soort micro-diploma’s dus!

Het concept Microcredentials is steeds meer in de belangstelling aan het komen, maar het is nog niet opgenomen in de WHW (wet op hoger onderwijs en onderzoek) en heeft daardoor nog geen wettelijk erkende status. In ons huidige bestel kennen we op basis van de WHW alleen wettelijk erkende diploma’s. De Microcredentials die we in de looptijd van de pilot gaan uitgeven hebben daarmee nog geen wettelijke borging. Hier wordt echter wel samen met juristen van de instellingen aan gewerkt.

Omdat het hele hoger onderwijs in Nederland zich via de koepels VH en UNL heeft gecommitteerd aan de pilot en het huidige kwaliteitskader, hebben Microcredentials die uitgegeven worden binnen de pilot een landelijke herkenning en erkenning. In de vormgeving van de (digitale) certificering zullen we dit landelijke kader daarom nadrukkelijk vermelden.

Een vervolgvraag is of een Microcredential eventueel mogelijkheden geeft tot instroom of vrijstelling. Dit is een onderwerp dat valt binnen het mandaat van de examencommissie van de instelling waar instroom of vrijstelling wordt gevraagd.

De besturen van de hoger onderwijsinstellingen in Nederland hebben met elkaar besloten dat de in Nederland behaalde Microcredentials onderling worden erkend, hiermee is Nederland een voorloper in Europa op dit gebied. De manier waarop de Nederlandse Microcredentials zijn beschreven sluit aan bij de Europese normen. Onderlinge erkenning in Europa zou hierdoor moeten worden vergemakkelijkt maar is nog niet wettelijk of bestuurlijk vastgelegd. We houden de Europese en internationale ontwikkelingen goed in de gaten, zodat we hier ook in de toekomst op aan blijven sluiten.

Microcredentials zijn een relatief nieuw begrip dat zowel binnen Nederland als internationaal steeds meer aandacht krijgt. Toch zullen er werkgevers zijn die niet weten wat een microcredential is. Verwijs hen gerust naar de webpagina van de landelijke pilot.
Je kunt de door jou behaalde Microcredentials digitaal met werkgevers delen en ze hiermee eenvoudig inzicht geven in wat jij kunt, begrijpt of kunt toepassen. De werkgever vindt op de website alle informatie terug, inclusief de kwaliteitseisen waaraan de Microcredential voldoet.

Net als opleidingen kunnen Microcredentials op verschillende niveaus worden uitgegeven. De instelling die de Microcredential uitgeeft, geeft een indicatie van dit niveau aan de hand van de indicatoren van de niveaus van het Europese kwalificatieraamwerk EQF. Deze niveau-indicatie vind je in iedere Microcredential terug.

Gefeliciteerd met het behalen van de Microcredential! 

In de onderstaande handleiding staat beschreven hoe je een eduID aanmaakt waarmee je je Microcredential kunt opslaan (stap 1) en hoe we je gegevens verifiëren (stap 2).
Daarna heb je toegang tot je edubadges backpack via https://edubadges.nl/ waarin je Microcredentials terecht komen. (stap 3)

Handleiding Edubadges Backpack – edubadges – SURF Wiki (surfnet.nl)

Bekijk onderstaande tutorial om te zien hoe je een Microcredential kan delen: 

Wil je je Microcredential op LinkedIn delen, bekijk dan ook de volgende tutorial:

Bekijk onderstaande tutorial om te zien hoe je jouw Microcredential kunt verifiëren: 

Net als een diploma is een Microcredential onbeperkt geldig. Een instelling, waar je een vervolgstudie wilt volgen, kan een maximale geldigheid aan een Microcredential stellen. Bijvoorbeeld omdat de inhoud van het vakgebied waarin de Microcredential behaald is, in de tussentijd dusdanig ontwikkeld is dat de kennis verouderd is. Hetzelfde geldt ook voor het inzetten van een Microcredential op de arbeidsmarkt. Een werkgever bepaalt of de behaalde kennis toereikend is voor de desbetreffende functie.