Ook uw bedrijf kan deelnemen aan Make IT Work. Make IT Work selecteert uw toekomstige medewerker(s) via een unieke selectieprocedure, die bestaat uit een online selectietool, een voorbereidingsdag en een werkgeversmarkt. U geeft na de werkgeversmarkt aan welke kandidaten u geschikt vindt voor uw bedrijf. Lees meer over deelname aan het omscholingstraject Make IT Work en wat deelname voor uw bedrijf inhoudt in onderstaand schema.

Bent u op zoek naar een IT specialist? Meld u nu aan!

Deelnemende werkgevers

Omscholingstraject Make IT Work

1. Selectieprocedure

• Assessments
• Voorbereiding
• Werkgeversmarkt
• Matching
2. Fulltime opleiding bij
Make IT Work
• IT-inhoudelijke vakken en projecten
• Individuele coaching en teamcoaching
3. Fulltime werken bij de werkgever
• Vier terugkomavonden op de hogeschool


4. Uitstroom naar werk

• Cursist en werkgever gaan in gesprek voor nieuw contract

Werving
5 maanden
6 maanden
Afgerond

1. selectieprocedure

Make IT Work werft het hele jaar door kandidaten. Het omscholingstraject start meerdere keren per jaar (meestal in februari, april, september en november).

De kandidaten nemen deel aan een selectieprocedure die bestaat uit een IQ-/capaciteitentest en een competentieassessment. De uitslagen hiervan nemen wij door met iedere kandidaat. Met de kandidaten die hiervoor slagen en die de juiste motivatie hebben, maakt u kennis tijdens het speeddaten op de (online) werkgeversmarkt. U maakt daarna kenbaar of er een ‘klik’ is. Indien u allebei geïnteresseerd bent in elkaar, plant u een individuele sollicitatieprocedure waarbij u zelf de regie voert. Uit die sollicitatiegesprekken wordt duidelijk of u beiden wilt deelnemen aan Make IT Work. Mocht dit zo zijn, dan tekenen u en de kandidaat – voor de start van de opleiding – een intentieverklaring. 

2. FULLTIME opleiding bij MAKE IT WORK

De cursisten, uw toekomstige medewerkers, starten met de opleiding voor een proefperiode van een aantal weken. Zij volgen drie vakken en krijgen intensieve begeleiding. Na die weken volgt een evaluatiegesprek met iedere cursist waarin besloten wordt of hij of zij doorgaat met de omscholing. De ervaring leert dat 91% van de cursisten de omscholing vervolgt. 

De cursist is in totaal vijf maanden, vijf dagen per week, intensief aan het studeren bij een van de aangesloten hogescholen. Zodra de cursist deze vijf maanden van omscholing met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt de cursist een certificaat op hbo-niveau. De intentieverklaring wordt omgezet in een arbeidscontract: de cursist kan aan de slag bij uw bedrijf.  

3. Fulltime werken bij de werkgever

De cursist gaat voor (in ieder geval) zes maanden, vijf dagen per week, bij u aan de slag, als Business & Data Analytics Specialist, SAP-consultant, Security Specialist of Software Engineer. De cursist ontvangt iedere maand een marktconform salaris dat u met elkaar hebt afgesproken tijdens de sollicitatiegesprekken. 

De cursist krijgt tijdens een aantal terugkomavonden scholing op de hogeschool.

4. uitstroom naar werk

Na afronding van het omscholingstraject en het behalen van het certificaat op hbo-niveau kunt u met de cursist in gesprek gaan over een nieuw contract voor de periode ná Make IT Work.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Neem contact met ons op!