De selectieprocedure start met een online informatie- en selectietraject. In dit traject wordt de IT’er in wording meegenomen in de wereld van IT. De kandidaat krijgt veel informatie zoals informatieve filmpjes die concreet uitleggen wat de functies inhouden en welke competenties daarvoor nodig zijn. Wanneer de kandidaat zich aangesproken voelt tot dit traject, gaat hij of zij verder en komt in het selectiegedeelte. Het selectiegedeelte bestaat uit informatie, harde selectiecriteria voor deelname en er zijn testen op Nederlands, Engels, cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en persoonlijkheid. Ieder kandidaat krijgt van ons de uitslag. Na het succesvol doorlopen van de online selectieprocedure volgt er een kennismakingsmoment tussen potentiële IT’ers in wording en potentiële werkgevers. Op basis van de gesprekken met werkgevers volgt, wanneer er een match is, een intentieverklaring van werkgever richting de cursist.

Iedere cursist die het omscholingstraject met succes afrondt, ontvangt een certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat de cursist skills van een junior IT’er bezit. De cursist beschikt dan over de vereiste kennis en vaardigheden, én heeft een half jaar werkervaring.

Het certificaat is niet gelijkwaardig aan een hbo-diploma Software Engineer, Security Specialist, AI specialist of Business & Data Analytics Specialist. Maar uit dit certificaat blijkt wél dat de cursist volgens de laatste vereisten van de markt aan de slag kan op hbo-niveau. Dit vanwege de specifieke combinatie van het beschikken over een ander hbo- of wo-diploma én het succesvol afronden van het omscholingstraject. Zoals projectleider Ronald Kleijn het verwoordt: ‘Het is uniek dat de cursisten een ander hbo- of wo-diploma hebben en dat is een pre. Iemand met scholing op een ander gebied is uitstekend in staat om die kennis en vaardigheden van het betreffende vakgebied te verbinden in de IT. Op de grensvlakken tussen vakgebieden ontstaat veel innovatie en daarmee is het heel waardevol dat de cursisten reeds een ander hbo- of wo-diploma hebben.’ 

Wanneer het traject slechts ten dele behaald wordt, wordt er geen deelcertificaat uitgereikt.

Zodra de cursist in dienst is bij u – na de eerste 5 maanden van de opleiding – gelden de normale arbeidsvoorwaarden van uw bedrijf en is het aan u en cursist om er met elkaar uit te komen. Het werkgeversdeel van de opleidingskosten (€ 7500,-) betaalt u direct na de eerste 5 maanden van de opleiding.

De werkgever waarmee de cursist een intentieverklaring heeft ondertekend, ontvangt dan geen factuur van de hogeschool. De cursist moet vervolgens het werkgeversdeel van de opleidingskosten aan de betreffende hogeschool te betalen.

Contact opnemen

Staat je vraag er niet bij of wil je ons liever persoonlijk spreken? Neem contact met ons op.

Hogeschool van Amsterdam

info@it-omscholing.nl

HAN_ University of Applied Sciences

info.ict-media@han.nl

IT Academy Noord-Nederland

marion.koops@itacademy.nl