Skip to content

Over ons

make it work staat voor omscholing

Opleiding en werk gaan hand in hand. Om hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond om te scholen naar een IT-functie op hbo-niveau ontwikkelt het onderwijs samen met deelnemende werkgevers een uniek omscholingstraject: Make IT Work.

Hoe het begon

In 2015 startte de Hogeschool van Amsterdam (HvA) dit initiatief. dit deed de HvA met steun van de Amsterdam Economic Board, de Metropoolregio Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2018 bestempelt de Europese Commissie Make IT Work als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. In datzelfde jaar wint Make IT Work de Pro-Motor Award. Die award is de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee waarbij kwaliteit wordt beloond en innovatie wordt gestimuleerd. 

Make IT Work 2021

Vandaag de dag zijn verschillende hogescholen in Nederland aangesloten bij Make IT Work. Dit succesvolle omscholingstraject wordt nu uitgevoerd door Fontys Hogescholen ICT, HAN, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam – Hilversum en IT Academy Noord-Nederland. Wie weet welke hogescholen zich in de toekomst nog meer aansluiten. 

contact

Algemeen

Voor algemene vragen kun je een mail sturen naar: info@it-omscholing.nl

Hogescholen

Weet je al op welke locatie je de omscholing van Make IT Work wilt volgen? Of wilt u als werkgever deelnemen aan Make IT Work bij een specifieke hogeschool? Neem dan direct contact op bij een van de Make IT Work aangesloten hogescholen

Veelgestelde vragen

Veel informatie staat op onze site. Kijk ook eens bij veelgestelde vragen kandidaat of bij veelgestelde vragen werkgever.

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

tekort aan hoogopgeleid IT-personeel

Door snelgroeiende technologische ontwikkelingen is de wereldwijde industrie de afgelopen jaren sterk veranderd. Digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat banen verdwijnen. Maar die zorgen er ook voor dat er nieuwe banen bijkomen en bestaande banen veranderen. Hierdoor verandert de behoefte aan talent, kennis en kunde. De tekorten zijn in de IT-sector sterk voelbaar. Maar die tekorten zijn juist ook in andere sectoren voelbaar.  Omdat huidige en toekomstige functies steeds meer IT-componenten kennen. De vraag naar IT’ers concentreert zich vooral op hbo- en wo-niveau.

Daarnaast werkt een groot aantal hbo’ers en academici niet in de richting waarin ze zijn afgestudeerd. Of ze werken niet op het niveau waarop ze afstudeerden. Denk bijvoorbeeld aan een afgestudeerde bioloog of econoom die niet aan het werk komt in zijn of haar vakgebied en daardoor al jaren een baan heeft in een andere sector. De verwachting is dat deze werknemers zich niet duurzaam kunnen redden op de arbeidsmarkt. Ze komen niet optimaal tot hun recht. Het omscholingstraject Make IT Work levert een bijdrage aan het verkleinen van deze mismatch in vraag en aanbod. 

 

Certificaat op hbo-bachelorniveau

Make IT Work is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden voor IT-functies zoals Business & Data Analytics Specialist, SAP consultant, Software Engineer en Security Specialist.

Cursisten werken aan de skills en competenties die nodig zijn om zich duurzaam te bewegen op de IT-arbeidsmarkt.  Die doen zij met behulp van inhoudelijke modules, projecten, coaching en intervisie.  

Na afloop ontvangen onze cursisten een certificaat op hbo-bachelorniveau. Vrijwel alle cursisten blijven na de afronding van de omscholing werkzaam bij de werkgever met wie ze zijn gematcht door Make IT Work.