make it work staat voor omscholing

Opleiding en werk gaan hand in hand. Om hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond om te scholen naar een IT-functie op hbo-niveau ontwikkelt het onderwijs samen met deelnemende werkgevers een uniek omscholingstraject: Make IT Work.

Hoe het begon

In 2015 startte de Hogeschool van Amsterdam (HvA) dit initiatief. Dit deed de HvA met steun van de Amsterdam Economic Board, de Metropoolregio Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2018 bestempelt de Europese Commissie Make IT Work als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. In datzelfde jaar wint Make IT Work de Pro-Motor Award. Die award is de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee waarbij kwaliteit wordt beloond en innovatie wordt gestimuleerd. 

Make IT Work

Vandaag de dag zijn verschillende hogescholen in Nederland aangesloten bij Make IT Work. Dit succesvolle omscholingstraject wordt nu uitgevoerd door HAN, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam – Hilversum, en IT Academy Noord-Nederland. Wie weet welke hogescholen zich in de toekomst nog meer aansluiten.

Contact opnemen

Staat je vraag er niet bij of wil je ons liever persoonlijk spreken? Neem contact met ons op.

Hogeschool van Amsterdam

info@it-omscholing.nl

HAN_ University of Applied Sciences

info.ict-media@han.nl

IT Academy Noord-Nederland

marion.koops@itacademy.nl

Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 +
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw
0 %