Skip to content

Over ons

make it work staat voor omscholing

Opleiding en werk gaan hand in hand. Om hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond om te scholen naar een IT-functie op hbo-niveau ontwikkelt het onderwijs samen met deelnemende werkgevers een uniek omscholingstraject: Make IT Work.

Hoe het begon

In 2015 startte de Hogeschool van Amsterdam (HvA) dit initiatief, met steun van de Amsterdam Economic Board, de Metropoolregio Amsterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2018 bestempelt de Europese Commissie Make IT Work als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. In datzelfde jaar wint Make IT Work de Pro-Motor Award, de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee waarbij kwaliteit wordt beloond en innovatie wordt gestimuleerd. 

Make IT Work 2021

Vandaag de dag zijn verschillende hogescholen in Nederland aangesloten bij Make IT Work. Dit succesvolle omscholingstraject wordt nu uitgevoerd door Fontys Hogescholen ICT, HAN, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam – Hilversum en IT Academy Noord-Nederland. Wie weet welke hogescholen zich in de toekomst nog meer aansluiten. 

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

contact

Algemeen

Neem voor vragen contact op met Baukje Siebrecht, info@it-omscholing.nl en 06-11265306.

Hogescholen

Weet je al op welke locatie je de omscholing van Make IT Work wilt volgen of wilt u als werkgever deelnemen aan Make IT Work bij een specifieke hogeschool? Neem dan direct contact op bij een van de Make IT Work aangesloten hogescholen

Veelgestelde vragen

Veel informatie vind je op onze website. Kijk ook eens bij veelgestelde vragen kandidaat en veelgestelde vragen werkgever.

op zoek naar werk in de it

Make IT Work richt zich op werkzoekenden. Dit kunnen mensen met werk als zonder werk zijn, maar ze zijn allemaal wel in het bezit van een hbo- of wo-diploma. Belangrijk is dat de kandidaat beschikt over een groot analytisch inzicht en dat de cursist gemotiveerd is om tijd en energie in dit traject te steken. De kandidaat beschikt over de volgende competenties: probleemanalyse, organisatie van eigen werk, sensitiviteit, overtuigingskracht, initiatief, mondelinge communicatie en samenwerken. 

 

tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash

tekort aan hoogopgeleid IT-personeel

Door snelgroeiende technologische ontwikkelingen is de wereldwijde industrie de afgelopen jaren sterk veranderd. Digitalisering en robotisering zorgen er niet alleen voor dat banen verdwijnen, maar ook dat er nieuwe banen bij komen en bestaande banen veranderen. Hierdoor verandert de behoefte aan talent, kennis en kunde. De tekorten zijn in de IT-sector sterk voelbaar, maar juist ook in andere sectoren omdat huidige functies en toekomstige functies meer en meer IT-componenten kennen. De vraag naar IT’ers concentreert zich vooral op hbo- en wo-niveau.

Daarnaast werkt een groot aantal hbo’ers en academici niet in de richting waarin, of het niveau waarop, ze zijn afgestudeerd. Denk hierbij aan een afgestudeerde bioloog of econoom die niet aan het werk komt in zijn of haar vakgebied en daardoor al jaren een baan heeft in een andere sector. De verwachting is dat deze werknemers zich niet duurzaam kunnen redden op de arbeidsmarkt en zeker niet optimaal tot hun recht komen. Het omscholingstraject Make IT Work levert een bijdrage aan het verkleinen van deze mismatch in vraag en aanbod. 

 

Certificaat op hbo-bachelorniveau

Make IT Work is een praktijkgericht omscholingstraject van elf maanden voor IT-functies zoals Business & Data Analytics Specialist, SAP consultant, Software Engineer en Security Specialist.

Cursisten werken –  met behulp van inhoudelijke modules, projecten, coaching en intervisie – aan de skills en competenties die nodig zijn om zich duurzaam te bewegen op de IT-arbeidsmarkt.

Na afloop ontvangen cursisten een certificaat op bachelorniveau (hbo). Vrijwel alle cursisten blijven na de afronding van de omscholing werkzaam bij de werkgever met wie ze zijn gematcht.

 

feiten en cijfers

Daar zijn we trots op!

 • Make IT Work is opgericht in september 2015 door de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met Amsterdam Economic Board en het regioplan Werk Maken Van Talent
 • Make IT Work wordt aangeboden in Amsterdam, Arnhem, Hilversum, Groningen en Eindhoven.
 • 740 cursisten zijn succesvol omgeschoold via Make IT Work
 • Ruim 200 bedrijven hebben zich aangesloten bij Make IT Work als werkgever
 • de gemiddelde leeftijd van de cursisten van Make IT Work is 31 jaar
 • de jongste cursist tot nu toe is 21 jaar
 • de oudste cursist tot nu toe is 61 jaar
 • eenderde van de deelnemers van Make IT Work is vrouw
 • de achtergrond van de kandidaten is heel divers; van biologie en criminologie tot archeologie en communicatie
 • Make IT Work heeft een laag percentage uitvallers, namelijk maar 8 procent
 • 97 procent van de cursisten van Make IT Work is nog steeds werkzaam binnen de IT
 • Make IT Work biedt vier omscholingsrichtingen aan: Business & Data Analytics, SAP Business & Data Analysis, Security en Software Engineering