Make IT Work respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Make IT Work handelt daarbij conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).