Skip to content

Voorwaarden

wat levert deelname u op?

Make IT Work biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan dit omscholingstraject om zo een oplossing te vinden voor ontstane vacatures in uw organisatie. U neemt deel aan de (online) werkgeversmarkt waar potentiële kandidaten zich oriënteren op een toekomstige werkgever. Al deze kandidaten zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en namen met succes deel aan een assessment.

U levert met uw deelname een bijdrage aan het verkleinen van de werkloosheid en draagt op deze manier bij aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO).

Kortom:

  • Make IT Work bespaart u tijdrovende en kostbare selectieprocedures.
  • U krijgt zeer gemotiveerde IT-specialisten, opgeleid volgens de laatste marktontwikkelingen en afgestemd op de behoefte van werkgevers.
  • U gaat een duurzame relatie aan met de nieuwe medewerker(s).
  • Onze kandidaten hebben vaak een heel andere achtergrond en zorgen voor meer diversiteit in uw organisatie.

voorwaarden deelname

Ieder bedrijf of organisatie kan meedoen aan een van de omscholingsprogramma’s van Make IT Work. Wel is er een aantal voorwaarden om deel te kunnen nemen. 

  • U bent aanwezig op de (online) werkgeversmarkt waar kandidaten en werkgevers elkaar voor het eerst ontmoeten. 
  • Na deze werkgeversmarkt zorgt u zelf voor een individuele sollicitatieprocedure met de kandidaat van uw (en zijn of haar) keuze. 
  • Uw bedrijf geeft de cursist een intentieverklaring voor een arbeidsovereenkomst van (minimaal) 6 maanden. Die intentieverklaring gaat alleen in werking als de cursist slaagt voor de eerste periode van 5 weken van de opleiding.
  • Die sollicitatieprocedure (inclusief de ondertekende intentieverklaring) moet afgerond zijn voor de start van de opleiding waaraan de cursist deelneemt.
  • U betaalt een bijdrage van €6.000,- ex. BTW per kandidaat direct na afloop van het opleidingsgedeelte, dus na 5 maanden. NB. Deze bijdrage vervalt als de kandidaat de opleiding niet succesvol afrondt of het traject voortijdig beëindigt.

Deelnemende werkgevers

PRO-MOTORAWARD

In 2018 wint Make IT Work de Pro-Motor Award, de jaarlijkse prijs voor een ambitieus idee waarbij kwaliteit wordt beloond en innovatie wordt gestimuleerd. 

In deze video vertellen oud-cursisten van Make IT Work en werkgever Incentro uitgebreid over hun ervaringen met Make IT Work. 

 

Van junior programmeur naar volwaardig software engineer

‘Van junior programmeur naar volwaardig software engineer’

Marcel Flipse Managing Director MyBit

‘MyBit is een softwareontwikkelbedrijf in Hilversum. We hebben meer dan tien mensen als software engineer bij MyBit werken die opgeleid zijn volgens het programma van Make IT Work. Na deze basisopleiding komen deze mensen als junior programmeur in een team te werken. Wij leiden hen verder intern op tot volwaardige software engineers. Een fantastisch succes om op deze manier met mensen van Make IT Work nieuwe en innovatieve software te maken.‘