Software ontwikkelen in architectuur
Over deze microcredential

In de module Software ontwikkelen in architectuur doe je meer ontwikkelervaring op door het (uit)bouwen van een applicatie. Je gaat leren hoe je applicaties kunt structureren aan de hand van een veelgebruikte architectuur. Deze Model-View-Controller (MVC) architectuur wordt gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen verschillende logische applicatielagen. Je maakt een applicatie met een grafische gebruikersinterface (GUI) waarbij data wordt opgeslagen in een database. Om het ontwikkelproces en je bronbestanden op een gedegen manier te beheren, leer je werken met een versiebeheersysteem (VCS).

Bij het ontwikkelen van producten hoort ook het testen van deze producten. Je gaat daarom unittesten gebruiken om de correcte werking van componenten te verifiëren.

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

6ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 
  • Je ontwerpt en produceert een applicatie met een Model-View-Controller architectuur waarbij persistente opslag plaatsvindt in een databasesysteem.
  • Je licht de gelaagde, logische architectuur toe van de applicatie. Je licht de werking van de afzonderlijke onderdelen en samenhang tussen de onderdelen toe.
  • Je maakt gebruikt van Git voor het versiebeheer van de applicatie. Je bent in staat basishandelingen met Git uit te voeren en je kunt merge-conflicten oplossen.
  • Je ontwerpt en gebruikt unittesten om de correcte werking van componenten te verifiëren.
Wanneer behaal je de microcredential? 

Je levert een werkende applicatie en documentatie op waaruit blijkt dat de leeruitkomsten met voldoende resultaat behaald zijn.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. EduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.