Relationele databases modelleren
Over deze microcredential

Bijna elke applicatie, netwerk appliance of (embedded) systeem gebruikt enige vorm van dataopslag. Hierbij neemt de relationele database al decennia een centrale rol in vanwege zijn eigenschappen om data op consistente wijze op te slaan. SQL is de taal die gebruikt wordt bij het werken met deze relationele databases.

In deze module leer je de basis van het werken met SQL en relationele databases. Waar je bij het modelleren op conceptueel niveau bezig bent ga je in deze module aan de slag op het implementatieniveau. Je leert hoe je SQL gebruikt om structuur aan te brengen in een database. Je leert hoe je met SQL beperkingen oplegt waaraan de data aan moet voldoen om consistente opslag te borgen. Je oefent met het opslaan, lezen, bewerken en aggregeren van data.

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

3ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 
  • Je implementeert een conceptueel databasemodel in een relationele database.
  • Je ontwerpt de structuur van een database en gebruikt SQL om een schema te implementeren en te veranderen. Je gebruikt hierbij beperkingsregels voor referentie, uniciteit en totaliteit om de integriteit van de data te waarborgen.
  • Je implementeert actieregels, standaard-, en grenswaarden zodat aan de eisen van het geldende bedrijfsdomein voldaan wordt.
  • Je gebruikt SQL om gegevens aan een relationele database toe te voegen en om deze gegevens te bevragen, te bewerken en te verwijderen. Je combineert, filtert, ordent en groepeert gegevens van meerdere gerelateerde tabellen en toont statistische gegevens van de opgehaalde gegevens.
  • Je gebruikt Views om queries te vereenvoudigen en om toegang tot data te beperken.
  • Je gebruikt geneste queries om gegevens toe te voegen, te bevragen, te bewerken en te verwijderen
  • Je gebruikt een index om de prestatie van één of meer queries te verbeteren en licht toe waardoor de prestatie van deze query of queries verbeterd is.
Wanneer behaal je de microcredential? 

Je toont aan de hand van te maken opdrachten aan dat je in voldoende mate voldoet aan de leeruitkomsten.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. EduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.