Relationele databases modelleren
Over deze microcredential

Bijna elke applicatie, netwerk appliance of (embedded) systeem gebruikt enige vorm van dataopslag. Hierbij neemt de relationele database al decennia een centrale rol in vanwege zijn eigenschappen om data op consistente wijze op te slaan. Om data op een onderhoudbare en consistente wijze op te slaan in een relationele database is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de data die opgeslagen moet worden. Voordat tot actie wordt overgegaan tot het vormgeven van een structuur in relationele database is het daarom van belang om een goede analyse te maken van het datadomein. 

In deze module leer je hoe je een datadomein en hierin aanwezige relaties conceptueel kunt modelleren. Daarnaast leer je hoe een dataset kunt normaliseren zodat redundantie en mogelijke problemen met bijwerken van de data voorkomen kunnen worden. 

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

3ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 
  • Je legt de belangrijkste principes en concepten van relationele databases uit.
  • Je visualiseert een datadomein met behulp van een entiteit-relatiediagram.
  • Je produceert een relationeel model gebaseerd op een entiteit-relatiediagram.
  • Je produceert een genormaliseerd relationeel datamodel in een gevraagde normaalvorm van een gegevensset. De gevraagde vorm is ten hoogste de derde normaalvorm.
  • Je gebruikt strokendiagrammen om relationele modellen weer te geven.
  • Je herkent schendingen van integriteitsregels en herkent daarbij het soort schending.
Wanneer behaal je de microcredential? 

Je toont aan de hand van te maken opdrachten aan dat je in voldoende mate voldoet aan de leeruitkomsten.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. EduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.