gevorderd Programmeren
Over deze microcredential

In de module Gevorderd programmeren ga je je arsenaal aan programmeertechnieken uitbreiden en verdiepen.

Je leert verschillende algoritmens en datastructuren die je kunt gebruiken bij het verwerken en organiseren van data. Om tijdens de bouw van systemen de juiste keuzes te maken is het belangrijk om de voor- en nadelen van algoritmens en datastructuren te begrijpen. Je leert daarom hoe je de prestaties en geschiktheid van de algoritmes en datastructuren in kaart kunt brengen en analyseren. Er zijn vele manieren om algoritmen te implementeren. Om een passende manier te vinden is het goed om thuis te zijn in een aantal veelgebruikte technieken. Je oefent daarom met het recursieve en generieke programmeertechnieken. Je maakt daarom ook kennis met programmeerparadigma’s zoals functioneel programmeren en ‘stream processing’.

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

6 ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 
  • Je implementeert verschillende algoritmen aan de hand van praktische beschrijvingen.
  • Je analyseert de tijds- en ruimtecomplexiteit van algoritmen en rapporteert de gevonden complexiteit in grote O-notatie. Op basis van gevonden complexiteit stel je verbeteringen voor waar mogelijk en implementeer je deze verbeteringen ook.
  • Je bedenkt en implementeert recursieve algoritmes om een gegeven probleem op te lossen.
  • Je gebruikt elementaire datastructuren in een programma passend bij gegeven situaties. Onder elementaire datastructuren worden hier verstaan; array, associatieve array, lijst, Stack, Queue, Tree, Set, Graph.
  • Je beoordeelt en adviseert welke elementaire datastructuren een passende oplossing zijn in gegeven situaties en licht hierbij toe waarom de gekozen datastructuur op basis van zijn eigenschappen en implementatie een passende oplossing biedt.
  • Je licht basisconcepten van functioneel programmeren toe en gebruikt lambda’s om functionaliteit in code te implementeren.
  • Je gebruikt in een gegeven situatie streamprocessing functionaliteit om data te verwerken en te bewerken naar een gevraagde vorm.
Wanneer behaal je de microcredential? 

Je toont aan de hand van te maken opdrachten aan dat je in voldoende mate voldoet aan de leeruitkomsten.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. eduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.