algoritmen en datastructuren
Over deze microcredential

In de module Algoritmen en Datastructuren leer je verschillende algoritmen en datastructuren die je kunt gebruiken bij het verwerken en organiseren van data. Om tijdens de bouw van systemen de juiste keuzes te maken is het belangrijk om de voor- en nadelen van algoritmen en datastructuren te begrijpen. Je leert daarom hoe je de prestaties en geschiktheid van de algoritmen en datastructuren in kaart kunt brengen en analyseren. 

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

3 ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 

  • Je implementeert datatypes op basis van elementaire datastructuren. Onder elementaire datastructuren worden hier verstaan: Array, Dictionary, List, Set, Stack, Queue, Tree, Graph. 
  • Je implementeert adequate en efficiënte algoritmen ten behoeve van het gebruik van de datatypes. 
  • Je implementeert generieke datatypes ten behoeve van flexibel gebruik. 
  • Je implementeert verschillende algoritmen aan de hand van praktische beschrijvingen. Je kiest daarbij voor adequate datastructuren en onderbouwt je keuze.
  • Je analyseert de tijds- en ruimtecomplexiteit van algoritmen en rapporteert de gevonden complexiteit in grote O-notatie. Op basis van gevonden complexiteit stel je verbeteringen voor waar mogelijk en implementeer je deze verbeteringen.

Wanneer behaal je de microcredential? 

Je toont aan de hand van te maken opdrachten aan dat je in voldoende mate voldoet aan de leeruitkomsten.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. eduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.