agile development theorie
Over deze microcredential

Het maken van software kost veel tijd en menskracht en dus ook veel geld. Dit proces wordt bestuurbaar en beheersbaar gemaakt door een project te definiëren met het doel de uitkomst en de kosten vast te leggen. Een project moet gemanaged worden. 

In deze module leer je wat daarvoor nodig is. We kijken daarbij naar de specifieke aspecten van projecten waarin software wordt gebouwd. Van oudsher werden daar fases in aangebracht, maar gaandeweg stapte men over op agile methoden. Een veelgebruikte methodiek is scrum. Naast algemene concepten van projectmanagement leer je in deze module ook de kenmerken van agile ontwikkelen en de specifieke principes van de scrum methodiek.

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

 3 ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 
  • Je legt uit wat het belang is van projectmanagement en benoemt de belangrijke facetten van projectmanagement.
  • Je legt het verschil uit tussen de waterval methodiek en de agile methodiek.
  • Je onderkent de verschillende fases in de waterval methodiek en de agile methodiek.
  • Je benoemt de basisprincipes van en de kenmerkende onderdelen van de scrum methodiek.
  • Je somt op welke scrum rollen van toepassing zijn en benoemt hoe ze zich tot elkaar verhouden.
  • Je legt het belang van de scrum events t.o.v. het agile development proces uit.
  • Je legt het belang uit van de scrum artifacts in relatie tot de doelstelling van het scrum proces.
  • Je legt uit hoe kwaliteit geborgd kan worden in het agile development proces d.m.v. de scrum methodiek.
Wanneer behaal je de microcredential? 

Je schrijft een paper, geeft een presentatie of levert een ander bewijs om aan te tonen dat je in voldoende mate voldoet aan de leeruitkomsten.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. eduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.