agile development praktijk
Over deze microcredential

Het maken van software doe je niet alleen. Je werkt vaak in teamverband. De bedoeling is om binnen afgesproken voorwaarden, zoals tijd en geld, de juiste functionaliteit van de software op te leveren en ook de kwaliteit te waarborgen. Vaak wordt gewerkt in zogenaamde scrumteams, waarin de scrum methodiek wordt toegepast. Binnen zo’n team hebben de leden verschillende rollen en verantwoordelijkheden. 

Het leren werken in een team is een belangrijk doel van de module ‘Agile Development Praktijk’. Samenwerken vereist ook dat je goede afspraken hebt over de rollen en verantwoordelijkheden en die kunt bijstellen als dat nodig is. Daarbij moet je goede afspraken over de werkprocessen maken om de kwaliteit van de software te waarborgen. Deze module kun je afronden door in projectvorm en in teamverband aan een softwareproduct te werken.

In het kort

Taal onderwijs

Studielast

Indicatief EQF

Locatie

Nederlands

 3 ECTS

EQF 5

HvA – Hilversum

Leeruitkomst

Wat ga je leren? 
  • Je past de principes van de agile methodiek toe in een project.
  • Je past de scrum-methodiek met zijn kenmerkende onderdelen toe tijdens het ontwikkelen van een softwareproduct.
  • Je werkt aan het product in teamverband.
  • Je legt uit welke verantwoordelijkheden bij de scrum-rollen horen.
  • Je kan reflecteren op het werken in een team en jouw rol daarbinnen. Je bent in staat om het handelen/gedrag, indien noodzakelijk, te veranderen/aan te passen.
  • Je gebruikt planningssoftware om het scrum-proces te faciliteren.
  • Je past werkprocessen toe om de kwaliteit van het product te borgen.
Wanneer behaal je de microcredential? 

Je toont aan de hand van een reflectieverslag dat je in voldoende mate voldoet aan de leeruitkomsten.

Aan de slag!

Om straks de microcredentials te kunnen ontvangen en bewaren heb je een eduID nodig. Dat is een digitale identiteit: een veilige digitale omgeving die losstaat van je onderwijsinstelling en levenslang bruikbaar is. eduID is betrouwbaar en je hebt altijd de controle over je gegevens en met wie je ze deelt. Je kunt alvast een eduID aanmaken, of wachten tot je je eerste microcredential hebt verdient.