‘Make IT Work vervult een heel relevante rol in de scholing van IT professionals. Wat ik zo bijzonder vind is dat je in een klein team, met een select aantal super gemotiveerde cursisten, in een kort maar heel intensief omscholingstraject zit. Hierdoor kun je als docent de lessen heel snel aanpassen en waar mogelijk maatwerk aan cursisten bieden. Naast docent ben ik ook onderzoeker aan het lectoraat Digital Life bij de HvA en doe onderzoek naar de toepassing van eHealth technologie.’