‘Make IT Work is een prachtig omscholingsprogramma met baangarantie. Ook draagt het bij aan het verminderen van de mismatch op de IT-arbeidsmarkt. Met veel enthousiasme werk ik vanuit de HvA aan de ontwikkeling van dit soort omscholing voor andere sectoren zoals de Zorg, Techniek en het Onderwijs. Daarnaast zet ik me in om, via SPOT035, de digitaliseringskennis en ervaring van de HvA in te zetten voor het MKB in de regio Hilversum.’