‘Al sinds het allereerste cohort geef ik les bij Make IT Work. Hoe bijzonder dat is bleek toen een van de eerste cursisten klaagde over een te makkelijk tentamen. Dat had ik in de reguliere opleiding niet meegemaakt! Natuurlijk hebben we die feedback ter harte genomen: de tentamens zijn niet meer te makkelijk. Tegenwoordig geef ik vooral les bij het verdiepingsfase van de cursus: de projecten en het vak Advanced Programming.’