omscholing CyberSecurity

De samenleving en organisaties zijn steeds afhankelijker van informatie en de onderliggende ICT-infrastructuur. Medewerkers van organisaties worden geconfronteerd met phishing, ransomware, virussen, social engineering en allerlei andere bedreigingen, menselijk en niet-menselijk. Daardoor komt het onderwerp veiligheid van informatie steeds hoger op de bedrijfsagenda. Voorkomen moet worden dat essentiële systemen voor langere tijd uitvallen, dat er wordt geknoeid met belangrijke gegevens en vertrouwelijke informatie ‘op straat’ komt te liggen. Ontwrichting van maatschappelijke processen, stagneren van de organisatie, verlies van vertrouwen van klanten en andere stakeholders, juridische claims of negatieve publiciteit kan het gevolg zijn. 

Het fundament van cybersecurity bestaat uit drie onderdelen: mensen, processen en technologie. Deze onderdelen vormen belangrijke schakels in organisaties, maar worden ook blootgesteld aan verschillende veiligheidsdreigingen. 

In het kort

Omscholing

Niveau

Duur

Kosten

Start

Locatie

Cybersecurity

mbo, hbo, wo

5 maanden

€1000,- 

2 keer per jaar

HvA – Hilversum

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

profiel cybersecurity

Een cybersecurity specialist heeft als belangrijk verantwoordelijkheidsgebied de operationele aspecten van de informatiebeveiliging. De cybersecurity specialist heeft kennis en vaardigheden op het gebied van systeem- en netwerktechnologie. Naast dit technisch perspectief, heeft de cybersecurity specialist te maken met veiligheid van bedrijfsprocessen en de menselijke invloed daarbij. Ook implementeert de cybersecurity specialist maatregelen die verschillend van aard zijn en als doel hebben: 

 • het voorkomen dat bedreigingen tot een verstoring leiden (preventieve maatregelen) 
 • het vaststellen of een bedreiging zich manifesteert (detectieve maatregelen) 
 • het beperken van nadelige gevolgen van beveiligingsincidenten (repressieve maatregelen) 
 • het herstellen van de objecten die bij een incident verstoord of beschadigd zijn (correctieve maatregelen)

Functies waarvoor cursisten worden opgeleid zijn onder andere:

 • Incident Responder
 • Penetration Tester (= Ethisch Hacker)
 • Threat Intelligence Specialist
 • Cybersecurity Implementer
 • Cybersecurity docent

OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA

Gedurende de opleiding wordt in de basisfase de basis gelegd voor programmeren, databases en SQL, operating systems en netwerken. In de verdiepingsfase verwerft de cursist in werkcolleges en met praktijkopdrachten, fundamentele kennis en -vaardigheden over een diversiteit van cybersecurity onderwerpen.

WERKVORMEN

De opleiding hanteert verschillende werkvormen: 

 • colleges
 • coaching 
 • casuïstiek
 • individuele en groepsopdrachten
 • presentaties van opdrachtuitwerkingen
 • intervisiebijeenkomsten 
 

Deelnemende werkgevers

Hugo Kooi-DevOps Engineer2

‘Als je van technologie houdt, bereid bent hard te werken en te leren en de uitdaging aandurft, moet je het gewoon doen!’

Hugo Kooi, DevOps Engineer

‘Make IT Work bood me niet alleen de gelegenheid om te gaan werken bij een leuke werkgever, maar ook de mogelijkheid om eindelijk iets te doen met mijn affiniteit voor IT en zo mijn carrière een nieuwe richting te geven. Het programma hielp me niet alleen technische vaardigheden te ontwikkelen: ik leerde ook mijn capaciteit om effectief samen te werken te verbeteren. Als je van technologie houdt, bereid bent hard te werken en te leren en de uitdaging aandurft, moet je het gewoon doen. Make IT Work heeft absoluut een enorme, positieve verandering in mijn leven teweeggebracht.’