Amsterdam Economic Board

Begin 2017 is Make IT Work een samenwerking aangegaan met de organisatie Media Perspectives (voorheen iMMovator en Hilversum Media Campus). Door middel van deze samenwerking wordt er een alternatief geboden op de richting Software Engineering, namelijk de omscholing tot software engineer in de media-industrie. Het Mediapark in Hilversum is hier nauw bij betrokken.