Skip to content

Actueel

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in ict

Ben je werkgever en wil je één of meer (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ict? Dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe subsidieregeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek gepubliceerd. Hiervoor is €37,5 miljoen gereserveerd. Werkgevers kunnen de omscholing van huidige of toekomstige werknemers naar de techniek of ICT-sector deels via deze regeling financieren. De regeling wil zo baanonzekerheid aanpakken en mobiliteit naar kansrijke beroepen stimuleren.

Budget

Werkgevers kunnen een bedrag van €3750,- aanvragen om een nieuwe of bestaande medewerker die nog niet in dat beroep werkzaam is, een omscholingstraject en een arbeidsovereenkomst te bieden. De subsidie is bedoeld om een deel van de kosten van het omscholingstraject te vergoeden. Het omscholingstraject moet bestaan uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing (cursus/opleiding) dat is gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring ten behoeve van de uitoefening van een ICT- of techniek-kansrijk beroep. Een omscholing via Make IT Work voldoet volledig aan deze voorwaarden. Voor de subsidieregeling is €34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Aanvragen

Werkgevers kunnen voor maximaal 6 personen een aanvraag indienden. Je vraagt per werknemer apart aan, één aanvraag voor meerdere werknemers is dus niet mogelijk. Aanvragen indienen kan vanaf woensdag 1 september 2021 9:00 uur tot en met woensdag 1 december 2021, 17:00 uur.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of neem contact met ons op via: info@it-omscholing.nl