Skip to content

Actueel

Nieuwe werkgevers verbinden zich aan Make IT Work in Noord-Nederland

Op maandag 17 mei is alweer het zesde cohort Software Engineering van het omscholingstraject Make IT Work in Noord-Nederland van start gegaan. Deze editie van het omscholingstraject heeft het vertrouwen gekregen van maar liefst vier nieuwe werkgevers, te weten: Youwe, theFactor.e, GPal (Mad multimedia) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit naast werkgever van het eerste uur: AC Adviseurs. Voorafgaand aan de start hebben de software engineers in spé bij de deelnemende organisaties een intentieverklaring getekend. Aansluitend aan het fulltime opleidingsprogramma van vijf maanden gaan de kandidaten een dienstverband aan met een duur van minimaal zes maanden bij de aangesloten werkgever.  

Vraag naar IT’ers blijft onverminderd hoog

De arbeidsmarkt verandert en de vraag naar IT’ers en met name programmeurs blijft onverminderd hoog. Het landelijke beeld dat omscholen naar de IT werkt, wordt nu ook in Noord-Nederland onderschreven. Het is bewonderingswaardig dat werkgevers in tijden van de coronacrisis vooruitkijken en durven te ondernemen. Maar ook de flexibiliteit en vertrouwen van alle cursisten mag niet worden onderschat. Het omscholingstraject Make IT Work is ontwikkeld om enerzijds niet-IT’ers te begeleiden naar een baan in de IT en bedrijven die vacatures hebben te helpen om aan gedegen personeel te komen.  

De opleidingsrichting Software Engineering is populair in Noord-Nederland voor zowel kandidaten als werkgevers. Gedurende het omscholingstraject Software Engineering leren de ontwikkelaars in spé softwaresystemen ontwerpen, realiseren en testen met een agile-mindset. Begin december heeft dit cohort het opleidingsprogramma afgerond en gaan zij aan het werk bij onder andere eerdergenoemde organisaties.  

Make IT Work 

Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. IT Academy Noord-Nederland verzorgt in het Noorden het omscholingstraject, wat heeft geresulteerd in lonende resultaten. Momenteel hebben drie cohorten het opleidingstraject succesvol afgerond en de komende periode worden nogmaals twee edities voltooid. Voor potentiële deelnemers en werkgevers is het nu mogelijk om zich aan te melden voor de zevende editie die in oktober van start gaat.