Skip to content

Actueel

Make IT Work en TechMeUp werken samen aan diversiteit

Amsterdam, 18 maart 2021 – Het omscholingstrajectMake IT Worksluit aan als IT-opleider bij opleidingsfondsTechMeUp’. Dat betekent dat kandidaten van dit omscholingstraject een rentevrij studievoorschot kunnen aanvragen bij TechMeUp. De focus ligt op omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen, zoals vrouwen, 45+’ers en mensen met een bi-culturele achtergrond. Beginnend IT-talent maakt zo een zorgenvrije start aan hun carrière in tech.

 “We zijn ontzettend trots en verheugd te kunnen melden dat een grote, landelijke IT-opleider als ‘Make IT Work’ direct aansluiting zoekt bij ons als opleidingsfonds. Voor TechMeUp betekent het een enorme vergroting van ons bereik en samen zijn we in staat nog meer ondervertegenwoordigd IT-talent een toekomst in tech te bieden”, aldus Nikky Hofland, managing director TechMeUp.

TechMeUp maakt rentevrije studievoorschotten mogelijk voor omscholers uit ondervertegenwoordigde groepen. Het is daarmee het eerste fonds dat zich specifiek richt op inclusieve (om)scholing en diversiteit in tech. Een doelstelling die Make IT Work van harte ondersteunt én uitstekend past bij zijn kandidaten. Die kandidaten hebben namelijk zeer verschillende achtergronden. Zij verschillen in opleiding (van juristen, economen tot kunstenaars), in geslacht (1/3 van de cursisten van Make IT Work is vrouw), leeftijd (varieert tussen de 21 en 61 jaar, gemiddelde leeftijd is 31 jaar) en in nationaliteit. 

Keuze voor omscholing makkelijker door meer zekerheid
In 2030 zijn er naar schatting 120.000 banen op de markt waarvoor geen geschikt technisch personeel te vinden is. De vraag naar IT’ers concentreert zich vooral op hbo- en wo-niveau. Een omscholing naar de IT biedt daarom volop kansen. Uniek aan Make IT Work is dat voor de start van de opleiding de werkgever een intentieverklaring tekent en de cursist verzekerd is van een baan.

Vooraf nu ook meer financiële zekerheid
Door aan te sluiten bij TechMeUp biedt Make IT Work kandidaten nu ook vooraf meer zekerheid met het zicht op een studievoorschot. Mensen die niet de financiële middelen hebben om de intensieve fulltime opleiding van vijf maanden te kunnen volgen maken zo alsnog kans op deelname. Ze betalen het studievoorschot pas terug wanneer zij in dienst zijn bij een werkgever. En die baangarantie is er dus al voor cursisten van Make IT Work.

Ronald Kleijn, oprichter en landelijk projectleider Make IT Work: “Make IT Work schoolt mensen in 5 maanden fulltime om naar een IT-functie. Vanaf maand 6 starten zij in een baan bij een van de aangesloten werkgevers. In de eerste 5 maanden hebben de cursisten geen inkomen. Door de samenwerking met TechMeUp kunnen wij de mensen die door deze opzet een financiële drempel ervaren een oplossing bieden in de vorm van een studievoorschot. Dat voorschot kunnen zij gebruiken als leefgeld tijdens die vijf maanden.”

Sinds 2015 zorgde het omscholingstraject voor ruim 700 geslaagde cursisten waarvan de meesten nog steeds werkzaam zijn bij de werkgever met wie ze voor de start matchten. De kandidaten van Make IT Work zijn al in het bezit van een hbo- of wo-diploma.

Uitbreiding
Met de samenwerking breidt TechMeUp steeds meer uit met aangesloten opleiders. Make IT Work breidt steeds meer uit met deelnemende hogescholen die de omscholing verzorgen. Cursisten kunnen tegenwoordig terecht voor de omscholing in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Hilversum.

Meer info
Kijk op: www.techmeup.nl en www.it-omscholing.nl.
Zie: Make IT Work doet het opvallend goed bij vrouwen.  
Zie: Inclusief opleidingsfonds maakt omscholing bereikbaar voor ondervertegenwoordigd IT-talent