Skip to content

Actueel

IT-Ontwikkelingen van nu: Cybersecurity 

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld, zijn goede IT-werknemers onmisbaar. De branche breidt zich snel uit en de vraag naar goede werknemers en betere of efficiëntere technologieën blijft groeien. Innovatie is daarbij dan ook essentieel. 
Maar waar houdt de IT-sector zich nu mee bezig? In welke ontwikkelingen wordt geïnvesteerd? In dit artikel bespreken we de ontwikkelingen van nu in de wereld van cybersecurity. 

Phishing, datalekken en malware zijn allemaal vormen van cybercriminaliteit die steeds vaker voorkomen. Zo hebben in 2023 onder andere KLM en de NS te maken gehad met een datalek. Cybersecurity blijft daarom een hoge prioriteit voor bedrijven. Het optimaliseren van de IT-omgeving wordt dus nóg belangrijker.  

Wat is cybersecurity eigenlijk? 

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) kan cybersecurity worden omschreven als ‘alle beveiligingsmaatregelen die men neemt om schade te voorkomen door een storing, uitval of misbruik van een informatiesysteem of computer’. Om deze ‘schade te voorkomen’ is het belangrijk om alle vormen van digitale dreigingen goed in het vizier te hebben. De digitale dreiging voor Nederland is groot blijkt uit onderzoek van het CSBN (Cybersecuritybeeld Nederland) en dus is het voor bedrijven en de nationale veiligheid belangrijk te innoveren op dit gebied. 

AI en cybersecurity 

In de cybersecurityinnovatie wordt daarom onder andere gekeken naar AI (Artificial Intelligence). Op de 2023 ENISA AI Cybersecurity Conference werd er al veel aandacht besteed aan de inzet van AI. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de wijze waarop machine learning (ML) gebruikt kan worden voor het detecteren van cyberbedreigingen, hoe AI ingezet kan worden voor malwaredetectie en er samengewerkt kan worden met AI-gedreven platformen om cybersecurity te verbeteren.  

Ook wordt er onderzocht hoe ML-algoritmes gebruikt kunnen worden om gebruikersgedrag te analyseren. Deze technologie, Behavioral Biometrics genaamd, kan interactie met een apparaat analyseren, zoals typesnelheid, navigatie en computermuisgebruik. Zo kan het algoritme verdachte patronen herkennen en doorgeven om zo bijvoorbeeld hackers te markeren en security-incidenten te voorkomen.  

Wat kun je zelf doen? 

Vergeet echter niet dat incidenten ook kunnen plaatsvinden door menselijke fouten en af en toe door onoplettendheid. Dus blijf scherp en wees je bewust van de mogelijkheid op phishing, zodat ook de incidenten door menselijke fouten zo laag mogelijk houden worden. 

Voor bedrijven is het belangrijk te blijven onderzoeken waar de kwetsbaarheden van het bedrijf zitten en waar cyberbedreigingen en zich voor te bereiden op deze mogelijk cybercrime (voor meer informatie hierover, klik hier). Ook is het belangrijk software regelmatig te updaten, zodat de beveiliging zo goed mogelijk werkt. Daarnaast kan een bedrijf per medewerker bepalen tot welke systemen en data deze persoon toegang heeft, om de kans op onbedoelde verspreiding van en onnodige toegang tot (kwetsbare) data te verkleinen. Als individu helpt het daarnaast ook om sterke wachtwoorden te gebruiken en persoonlijke gegevens goed af te schermen.  

Omscholing tot cybersecurity pecialist 
Het omscholingstraject Cybersecurity is een van de programma’s die Make IT Work aanbiedt. Ervaren docenten van de Hogeschool van Amsterdam én externe experts leren je daarbij alles over thema’s als Cloud & Security, Malware Analysis en de ethische vraagstukken waarmee een cybersecurityspecialist mee te maken krijgt. Ben of ken je iemand voor wie deze omscholing interessant is? Neem dan eens een kijkje op de website.