Skip to content

IT docenten

Op zoek naar IT docenten?

De lerarenopleiding van de HvA en Make IT Work hebben de handen ineen geslagen om meer (hybride) docenten op te leiden voor het IT-beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en de IT gerelateerde vakken/leergebieden in de onderbouw van vmbo-t, havo en vwo. Denk bijvoorbeeld aan Media, Vormgeving en ICT, Technologie & Toepassing en Informatietechnologie (ITTL) of Informatie & Communicatie (havo/vwo).

Onze doelstelling

We streven naar een duurzame oplossing van het lerarentekort door afgestudeerde Make IT Work-ers op te leiden tot docent. De database met Make-IT-Work- afgestudeerden in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht telt inmiddels ruim 950 gekwalificeerde IT’ers. Een deel van deze IT’ers is inmiddels aan de slag als gedeeltelijke docent in het vo/mbo, als bedrijfsopleider, of als zelfstandige. Daarnaast hebben we ook contact met IT-bedrijven die graag een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Een aantrekkelijk model en een win-win-situatie voor school, docent en bedrijf. Een manier van opleiden die docenten uitzicht biedt op afwisselend en maatschappelijk relevant werk. Bedrijven houden er didactisch vaardige medewerkers aan over. Scholen krijgen de nieuwste ontwikkelingen uit het IT-beroepenveld op een presenteerblad voorgezet.

Hoe willen we dit doen?

We benaderen onze database met afgestudeerde ICT-ers actief met de vraag of zij zich willen laten omscholen tot (hybride) docent. Het idee van het opleidingstraject is: een à twee dagen voor de klas, één dag lerarenopleiding en twee à drie dagen aan het werk in een IT-bedrijf. In eerste instantie werkt de hybride docent-in-opleiding onder toezicht van een schoolbegeleider dan twee dagen op jullie school. Daarna kan de — inmiddels bevoegde — docent voor een nader te bepalen aantal uren in dienst treden.

Ter illustratie een paar aan de praktijk ontleende voorbeelden van Make IT Work alumni en hun carrièrepad richting het onderwijs:

Persona

Mira
Mira is in 2019 afgestudeerd bij Make IT Work, ze werkt nu als software engineer bij
EasIT. Ze geeft al een poos aan dat ze belangstelling heeft voor het onderwijs. Via ons raakt ze in gesprek met een vmbo-school. Het Ter Horst College, wil haar graag hebben als docent MVI.

Tigo
Tigo is in 2018 afgestudeerd bij Make IT Work en werkt als zelfstandig programmeur. Hij
geeft al tijden huiswerkbegeleiding en gastlessen in het voortgezet onderwijs en gaat aan de slag
als docent IT op het MBO.

Amir
Amir is in 2020 afgestudeerd bij Make IT Work. Hij werkt vanaf die tijd als software
developer bij Devco. Het Coombs College wil hem graag binnenhalen als docent en Devco wil graag een bijdrage leveren aan het lerarentekort.

Elias
Elias is in 2019 afgestudeerd bij Make IT Work. Hij werkt met veel plezier als programmeur bij M’bit. Het lijkt hem daarnaast leuk om te kijken of het onderwijs iets voor hem is.

Traject

Mira wordt toegelaten tot de zijinstroom Mens & Technologie van de HvA waar ze in 2 jaar opgeleid wordt tot leraar Mens & Technologie. Tijdens haar opleiding staat ze vanaf dag één, twee dagen in de week betaald voor de klas bij het Ter Horst College. Ze volgt één dag in de week de opleiding M&T en daarnaast werkt ze nog twee dagen in de week voor EasIT

Tigo gaat de Pedagogisch
Didactisch Getuigschrift (PDG)- opleiding volgen. Hij werkt 2,5 dag in de week (0,5 fte) als docent IT op het MBO en hij besteedt 1 dag in de week aan het volgen van de PDG-opleiding. Daarnaast blijft hij 1 dag in de week werken als zelfstandig programmeur.

Vanaf september volgt Amir de voltijd kopopleiding tot Leraar Mens & Technologie. Ondertussen werkt hij één dag in de week (0,2 fte) op het Coombs College als IT-docent, bijgestaan door een ervaren collega en één dag in de week als software developer bij Devco.

Elias gaat een halve dag in de week als gastdocent aan de slag op het vmbo. Hij volgt het traject Hybride Techniekopleider waarbij hij kennismaakt met het vmbo en mbo en pedagogische en didactische kennis opdoet.

Vooruitzicht

Na twee jaar is Mira bevoegd als docent voor het vo en het mbo en werkt ze twee dagen in de week op het Ter Horst College waar ze met name MVI geeft, de andere drie dagen werkt ze voor EasIT.

Na dit duale traject van bijna twee jaar (21 maanden) is Tigo bevoegd docent voor het MBO en combineert hij het docentschap op het MBO (3 dagen) met twee dagen werken als zelfstandig programmeur.

Na twee jaar heeft Amir zijn bevoegdheid voor zowel het vo als het mbo en start hij als docent op het Coombs College voor twee dagen terwijl hij drie dagen in de week werkt bij Devco.

Elias overweegt om op termijn een vervolgopleiding tot docent te gaan volgen.

Meepraten? Meedoen?

We zoeken naar een constructie die werkt voor zowel de Make IT Work afgestudeerde, de huidige werkgever (IT bedrijf) als de school. We praten daarom op korte termijn graag met vmbo en mbo-scholen die op zoek zijn naar IT-docenten en samen met ons dit traject willen opstarten. Helemaal vrijblijvend is dat niet: alle partijen investeren mee in de vorm van inzet, betrokkenheid, financiële middelen en expertise.

Wat wij vragen

  • Wij vragen van de scholen aan wie wij onze docenten in opleiding vertrouwen:
    Het faciliteren van een betaalde plek voor een startende docent (of gastdocent).
  • Investeren in een opleiding (hybride techniekopleider, zij-instroom, kop-opleiding, PDG) en
    de bijbehorende begeleiding.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de hele opleiding voor rekening van de school komt. Voor de investering in de opleiding zoeken we naar mogelijkheden voor subsidies (tweede opleiding of zij-instroom) of medefinanciering vanuit
het IT-bedrijf en of regionale investering.

Wat jouw school ervoor terugkrijgt

Een enthousiaste IT-docent die met zijn of haar voeten in de cloud staat en de leerlingen de allerlaatste IT-kennis en -vaardigheden kan aanbieden. Een IT-docent die op termijn in dienst kan treden als hybride docent en zo bijdraagt aan het terugdringen van het tekort aan IT-docenten.

Wie zijn wij?

  • De lerarenopleiding Mens & Technologie van de HvA leidt technologisch geletterde en vakkundige leraren op in de beroepsgerichte vakken op het vmbo (zoals PIE, BWI, MVI), het mbo en in de onderbouw van havo/vwo (Technologie en Toepassing). Wij werken hierbij samen met HBO-ICT. Deze opleiding tot bachelor in de ICT kun je volgen in voltijd, deeltijd,
    zij-instroom of als kopopleiding. Ook bieden wij het scholingstraject Hybride Techniekopleider voor gastdocenten, AD Educatief Professional Beroepsonderwijs, nascholing PIE/BWI voor zittende docenten en het Pedagogisch Didactische Getuigschrift.
  • Make IT Work schoolt sinds 2015 mensen om naar een IT-baan op hbo-niveau. Inmiddels hebben we zo’n ca. 950 alumni. We zijn begonnen in Amsterdam en Hilversum maar inmiddels hebben wij ook locaties in Arnhem, Eindhoven, Groningen, Den Haag en Rotterdam. Wil je meer weten over Make IT Work? Lees hier meer.