Skip to content
UWV
UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij andere organisaties arbeidsmarkt- en gegevensdiensten*. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wij zoeken

Als ICT’er bij UWV kun je in verschillende functies werken. Bijvoorbeeld als functioneel of applicatie beheerder. In deze functies bewaak je het belang van zowel de interne als externe klant en stel je gebruiksvriendelijkheid centraal. Je kunt ingewikkelde technische materie duidelijk over brengen aan collega’s en onze behoeften scherp formuleren naar de stakeholders. Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten en je eigen ontwikkeling. Je gaat moeiteloos om met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ben je inhoudelijk sterk, flexibel inzetbaar, klantgericht en leergierig.

Wij bieden

Je gaat werken bij UWV-Gegevensdiensten. Gegevensdiensten verzamelt, beheert en levert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in Nederland. Het is een dynamische omgeving met veel stakeholders. UWV Gegevensdiensten zorgt voor lastenverlichting en administratief gemak bij afnemers en burgers. Dat doen wij door op een betrouwbare en juiste manier actuele gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.’ Wij handelen vanuit de kernwaarden Eenvoud, Toegankelijkheid en Integriteit.

www.uwv.nl