Skip to content

Software Engineering

omscholing Software engineering

In de omscholing Software Engineering leer je softwaresystemen ontwerpen, realiseren en testen. Je werkt met verschillende programmeertalen en ontwikkelmethoden.

Je leert projectmatig te werken. En je richt je op het beheren, analyseren, adviseren, ontwerpen en realiseren van softwaresystemen. In de ontwikkeling van nieuwe softwaresystemen speelt de gebruiker een steeds belangrijkere rol. Daarom doe je ook communicatieve vaardigheden op om de wensen van de klant te kunnen achterhalen. Vervolgens vertaal je die wensen in een gebruiksvriendelijk eindproduct. 

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

Profiel Software engineering

Wereldwijd is er behoefte aan goed opgeleide IT-specialisten. Na het succesvol afronden van dit programma kun je aan de slag als Software Engineer.

CURRICULUM

De omscholing tot Software Engineer focust op het aanleren van de benodigde skills en theorie. Die heb je nodig bij het succesvol ontwerpen en programmeren van software. Bij software kun je denken aan apps, backend applicaties, websites en database-applicaties. Voorbeelden van programmeertalen waar onze cursisten (bij hun werkgever) software in ontwikkelen zijn Java, PHP, Mendix, Oracle en .Net. Ook werken onze cursisten aan SAP integratieprojecten en Hippo CMS-uitbreidingen.

Het onderwijsprogramma van Software Engineering bestaat uit twee semesters. 
  • Semester 1. In de eerste vijf maanden krijg je vakinhoudelijke thema’s die relevant zijn voor het vakgebied Software Engineering. Na een basisfase met drie vakken werk je aan twee projecten waarin workshops en cursussen worden aangeboden die direct in praktijk worden gebracht.
  • Semester 2. In de volgende zes maanden ga je fulltime aan de slag bij de werkgever. Tijdens dit semester zijn er vier terugkomsessies op de hogeschool, voor het uitwisselen van ervaringen en het aansnijden van interessante thema’s. 

OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA

De opleiding is ingedeeld in drie leerlijnen. Die leerlijnen zijn: vakinhoud (modules), persoonlijke vaardigheden en projecten. Het curriculum bestaat uit 2240 studie-uren. Deze studie-uren worden verdeeld over de opleidingsduur van elf maanden. 
 

WERKVORMEN

De omscholing hanteert een breed scala aan didactische werkvormen:

  • colleges
  • coaching
  • casuïstiek  
  • individuele en groepsopdrachten
  • presentaties van opdrachtuitwerkingen 
  • intervisiebijeenkomsten

Deelnemende werkgevers

Van junior programmeur naar volwaardig software engineer

‘Van junior programmeur naar volwaardig software engineer’

Marcel Flipse Managing Director MyBit

‘MyBit is een softwareontwikkelbedrijf in Hilversum. We hebben meer dan tien mensen als software engineer bij MyBit werken die opgeleid zijn volgens het programma van Make IT Work. Na deze basisopleiding komen deze mensen als junior programmeur in een team te werken. Wij leiden hen verder intern op tot volwaardige software engineers. Een fantastisch succes om op deze manier met mensen van Make IT Work nieuwe en innovatieve software te maken.‘