Skip to content

Security

Security

Organisaties zijn steeds afhankelijker van informatie en de onderliggende infrastructuur, die veelal is verbonden met internet. Medewerkers van organisaties worden geconfronteerd met spam, malware, virussen, social engineering en allerlei andere bedreigingen. Daardoor komt het onderwerp beveiliging steeds hoger op de bedrijfsagenda. Voorkomen moet worden dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen, en daarmee die van de organisatie, in gevaar komt. 

Security richt zich op het beschermen en beveiligen van waardevolle bezittingen van een organisatie, zoals bijvoorbeeld de ICT-infrastructuur en software, tegen allerlei bedreigingen. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze bezittingen moeten worden gewaarborgd.

Vrouwen in IT

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

profiel SECURITY

Een Security Specialist heeft als belangrijk verantwoordelijkheidsgebied de operationele aspecten van de informatiebeveiliging. Daardoor bezit je straks kennis en vaardigheden op het gebied van systeem- en netwerktechnologie. Naast dit technisch perspectief, krijg je te maken met de veiligheid van bedrijfsprocessen en de menselijke invloed daarbij. Ook tref je als Security Specialist maatregelen die verschillend van aard zijn en als doel hebben: 

 • het voorkomen van beveiligingsincidenten (preventieve maatregelen)
 • het opsporen van beveiligingsincidenten (detectieve maatregelen) 
 • het beperken van nadelige gevolgen van beveiligingsincidenten (repressieve maatregelen) 
 • het teruggaan naar de normale situatie (correctieve maatregelen)  

CURRICULUM 

Gedurende deze opleiding worden 6 fundamentals doorlopen.

Tijdens deze fundamentals zal de cursist door werkcolleges en praktijkgerichte opdrachten, op het gebied van (veiligheid van) infrastructuur en operationele systemen van organisaties, fundamentele basiskennis en –vaardigheden die de cursist nodig heeft als cybersecurityprofessional ontwikkelen. Ook werkt de cursist verder aan haar of zijn programmeervaardigheden. Voor alle drie deze onderdelen zijn er werkcolleges, opdrachten en een eindopdracht.

OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA

De Make IT Work omscholingsrichting Security, bestaat uit een drie onderdelen:

 • Fundamentals, waarin de technische vakinhoud wordt bijgebracht;
 • Boosters, voor het toepassen van de vakinhoud;
 • Begeleiding, voor bewaken voortgang en reflectie

Het gehele curriculum bestaat uit 2.240 studieuren. Deze studieuren worden verdeeld over de opleidingsduur van elf maanden.

WERKVORMEN

De opleiding hanteert een breed scala aan didactische werkvormen: 

 • colleges
 • coaching (individuele coachingsgesprekken)
 • casuïstiek
 • individuele en groepsopdrachten
 • presentaties van opdrachtuitwerkingen (peer review)
 • intervisiebijeenkomsten (peer consultation) 
 

Deelnemende werkgevers

Ik weet niet eens meer goed wie de Make IT Work collega’s zijn

‘Ik weet niet eens meer goed wie de Make IT Work collega’s zijn’

Daniëlle Graat Directeur Conclusion Low Code

‘Via Make IT Work heeft Conclusion er hele goede collega’s bij gekregen. Ik weet niet eens meer goed wie de Make IT Work collega’s zijn omdat zij echte IT-collega’s geworden zijn.’