Skip to content

Business & Data Analytics

Business & Data Analytics

In de omscholing Business & Data Analytics houd je je bezig met het verbeteren van bedrijfsprocessen door het verkrijgen van nieuwe inzichten gebaseerd op interne en externe data. Hierbij maak je gebruik van tools voor procesanalyse en data-analyse. Dit alles met als doel het verbeteren van de prestatie van de organisatie.

De werkzaamheden van een Business & Data Analytics Specialist bestaan uit het oplossen van bedrijfsvraagstukken. Vanuit data-analyse verkrijg je inzichten, waardoor je de vraagstukken en bijbehorende oplossingen – met een combinatie van kennis en vaardigheden op de gebieden bedrijfskunde en informatica – zichtbaar maakt, analyseert én beantwoordt.

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

Curriculum BUSINESS & DATA ANALYTICS

De omscholing Business & Data Analytics bestaat uit drie gedeeltes. 

 1. Introductie: Allereerst krijg je een introductie in de bedrijfskunde en IT waarbij de basis gelegd wordt voor de rest van de opleiding.
 2. Kernfase: Na de introductie word je in de kernfase opgeleid in de business analyse en in de data-analyse.
 3. Eindfase: In de eindfase word je opgeleid in de analytics en houd je je bezig met Big Data en data science principes.

Het curriculum bestaat uit modules op het gebied van bedrijfskunde en informatica, met als belangrijke onderwerpen: bedrijfsprocessen, informatieanalyse, data warehousing, business intelligence, SQL en
NoSQL Databases, data analysis, processing en visualisatie.

De omscholing Business & Data Analytics bestaat uit twee semesters.

 • In het eerste semester (5 maanden) krijg je vakinhoudelijke thema’s. Je krijgt ICT-kennis en daarna specifieke kennis die nodig is voor de functie van Business & Data Analytics Specialist. Daarnaast bestaat het curriculum uit projecten waarin je het geleerde toepast in een gesimuleerde praktijkomgeving.
 • Tijdens het tweede semester (6 maanden) werk je fulltime bij de werkgever. In vier avondsessies met actuele thema’s kom je terug naar de hogeschool voor intervisie en inhoudelijke verdieping met je medecursisten.

OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA

De omscholing is ingedeeld in drie leerlijnen namelijk vakinhoud, persoonlijke vaardigheden en projecten. De vakinhoudelijke leerlijn bestaat uit modules. Het gehele curriculum bestaat uit 2240 studie-uren. Deze studie-uren worden verdeeld over de opleidingsduur van elf maanden.

WERKVORMEN

De omscholing hanteert een breed scala aan didactische werkvormen:

 • colleges 
 • coaching (individuele coachingsgesprekken)
 • casuïstiek  
 • individuele en groepsopdrachten
 • presentaties van opdrachtuitwerkingen (peer review)
 • intervisiebijeenkomsten (peer consultation)

Deelnemende werkgevers

Vanaf dag 1 zat ik juichend achter mijn laptop

‘Vanaf dag 1 zat ik juichend achter mijn laptop’

Marianne Hoornenborg, Java Developer KvK

‘Nadat ik een oud-cursist van Make IT Work had gesproken, durfde ik de sprong te wagen. Vanaf dag 1 zat ik juichend achter mijn laptop. In de schoolbanken leer je de basics, het hele domein van ontwikkelwerk komt pas daarna in zicht. Door mijn vorige carrière als communicatieadviseur wordt er soms aan mij getrokken om een rol op het snijvlak van business en IT in te vullen, maar voorlopig ben ik verslingerd aan het programmeren. En ik probeer de IT een beetje te demythologiseren. We moeten eens af van het fabeltje dat vrouwen niet technisch genoeg zijn om software te ontwikkelen.’