Skip to content

applied artificial intelligence

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE

In het programma Applied Artificial Intelligence leer je problemen te analyseren op technisch vlak, maar kijk je ook naar de bedrijfsmatige en maatschappelijke kant van een probleem. Aan de hand van de analyse kan je een projectvoorstel maken, de voorgestelde oplossing realiseren en valideren om het eindproduct uiteindelijk te presenteren aan de opdrachtgever.

Het traject van vijf maanden scholing, gecombineerd met de werkperiode van zes maanden bij de werkgever, bereidt jou voor op een diversiteit aan functies binnen het vakgebied Artificial Intelligence. Functies waaraan je kunt denken zijn; AI developer, software engineer, AI consultant, data analist.

In het kort

Omscholing

Wat

Duur

Kosten

Start

Locatie

Applied Artificial Intelligence

Omscholing op HBO niveau met baangarantie

11 maanden

€1000,- 

2 keer per jaar 

Rotterdam

0 +
Geslaagde cursisten
0 +
Deelnemende werkgevers
0 %
Slagingspercentage
0 %
van de cursisten is vrouw

Curriculum Applied Artificial Intelligence

Het curriculum van Applied Artificial Intelligence is gericht op het aanleren van goede programmeervaardigheden om van daaruit AI toepassingen te ontwerpen, realiseren en valideren. Daarbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de maatschappelijke en bedrijfsmatige context. De onderwerpen zijn ingedeeld in drie kennisdomeinen: IT voor AI, toegepaste wiskunde en bedrijf en maatschappij. Daarnaast is er in dit programma ook aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. In het programma ligt de focus op het zelfstandig opdoen van kennis en vaardigheden om uiteindelijk uit te groeien tot een expert.

IT voor AI

 • Objectgeoriënteerd programmeren in Python
 • Ontwerpen van Artificial Intelligence systemen (zoals voor machine learning/deep learning, intelligent realtime control, beeldherkenning en natural language processing)
 • Datapreparatie, data-analyse en datapresentatie
 • Gebruik van libraries en tools
 • Systematisch testen en beheer.

Toegepaste Wiskunde

 • Lineaire Algebra
 • Statistische modellering
 • Numerieke analyse.

Bedrijf en maatschappij

 • Inleiding in bedrijfskunde
 • Inleiding in ethiek
 • Inleiding in wet-en regelgeving

Overzicht van het programma

De opleiding bestaat uit twee fases. In de eerste fase ga je aan de slag met een drietal projecten van zes we¬ken. Gedurende deze zes weken verwerf je kennis over verschillende kennisdomeinen. Daarnaast werk je ook aan je professionele vaardigheden. In de tweede fase ga je fulltime aan de slag bij de werkgever. In deze fase zijn 4 terugkomsessies om ervaringen te delen en het aansnijden van interessante thema’s. Tijdens het ge¬hele traject werk je aan je persoonlijke ontwikkeling met behulp van een coach. Na 11 maanden is de opleiding afgerond en ontvang je een certificaat.
 

Semester 1

 • Project 1: Ontwikkel een autonoom vaar-of voer¬tuig met behulp van simulatie en een neuraal net
 • Project 2: Ontwikkel een systeem voor statistische kwaliteitscontrole op batchproducten met behulp van datapreparatie, beeldherkenning, elementaire statistiek en rapportage door middel van Natural Language Processing.
 • Project 3: Bouw een health marketingapplicatie die de relatie tussen leefstijl en levensverwachting op statistische verantwoordelijke wijze vaststelt en visualiseert

Werkvormen

De omscholing bestaat uit de volgende werkvormen:

 • colleges
 •  coaching
 • casuïstiek  
 • individuele en groepsopdrachten
 • presentaties van opdrachtuitwerkingen 
 • intervisiebijeenkomsten

Deelnemende werkgevers

Foto Claudia Watrin quote

‘Ik was jurist maar daar lag mijn hart niet’

Claudia Watrin, Informatie Analist UWV

‘Iedereen met hart voor IT, een analytische geest en oog voor detail raad ik aan om omscholing via Make IT Work te doen. Doordat je van tevoren een werkgever hebt, die voor jou het grootste deel van de kosten op zich neemt, begin je met een rustiger hart aan de opleiding. Zorg tijdens de opleiding voor een goede band met de andere cursisten. Vijf maanden lang spreek je die meer dan ieder ander. Wij zijn met 16 personen begonnen en met 16 geëindigd. We hebben elkaar erdoorheen gesleept. Maar vooral: zorg dat je ook plezier hebt.’